phone
RING NU!
09.00 - 24.00 alla dagar - 18 år
Betallinje: -- Fakturalinje: -- Kontantkort: --
phone
RING NU!
09.00 24.00
alla dagar
18år
lens ONLINE
lens OFFLINE


Laddar...Laddar...

Allmänna villkor

Ångra ett köp.

Om du köpt samtalscheckar (samtalstid) på Spådam.se så kan du ångra ditt köp upp till 2 veckor (den så kallade ångerfristen).

Om du vill nyttja din ångerrätt ska du meddela detta till kundtjänst på telefonnummer 08-121 229 90 eller använda formuläret här. Vi återbetalar varans pris (samtalscheckens pris) inom 7 dagar.

Du har inte ångerrät om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke. Dvs om du förbrukat din samtalscheck kan du inte ångra ditt köp.

Integritetspolicy (GDPR)

Personuppgifter

Spådam.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Detta inkluderar även GDPR som börjar gälla fr.o.m. 25 maj 2018. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies. Vi använder bland annat Google Analytics cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon (om du inte invänt mot detta). Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom koncernen och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från våra andra register.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom koncernen i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Vi iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Spådam.se sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- och reklamationsåtaganden.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR), rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på sajten. Detta för att säkerställa din identitet och så att uppgifter lämnas ut till rätt person. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Spådam.se vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna oss de korrekta uppgifterna genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att vi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Spådam.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.

Information om samt vilka cookies som förekommer på vår sajt

Spådam Karin - Direktkod 197
format_quote
Vår Spådam Alexandra är ett välutbildat medium.
format_quote
phoneRing

För att prata med Angeli direkt i växeln; tryck 3, sedan 114 och avsluta med #.