phone
RING NU!
09.00 - 24.00 alla dagar - 18 år
Betallinje: -- Fakturalinje: -- Kontantkort: --
phone
RING NU!
09.00 24.00
alla dagar
18år
lens ONLINE
lens OFFLINE


Laddar...Laddar...

Horoskop 2017

                                                              2017

                          Bli den du är istället för den du tror att du vill vara!

Nu lämnar vi en era av nio år och går in i år 1 – Det första året av en ny era! Vi står i ett förverkligande av Vattumannens tidsålder. Vi står i de sista stegen i uppstigningen, frekvenshöjningen som handlar om att lämna makt- och kontrollfrekvensen och träda upp i Frihetsfrekvensen. Vi står i ett paradigmskifte som handlar om att vi i ett nyvaknande träder in i Nya Tiden. Under sommaren 2017 fullbordas uppstigningen där vi träder in i frihetsfrekvensen – om vi tar det ansvaret!

2017 – år 1 handlar om Universums energi och där vi i full aktion antar de utmaningar som kommer till oss. Möt dessa utmaningar så att du kan höja din nivå på alla plan. Våga omfamna det okända och träd ut ur din bekvämlighetszon. I år 1, det första året av en ny era men även det första året på Frihetsfrekvensen, ligger en oerhörd kraft och en intensiv rytm inom oss som kommer att påverka varje beslut du tar, varje val du gör. Det är av yttersta vikt att följa hjärtats röst. Är vi inte i balans och i kontakt med vårt hjärta drabbas vi av ohälsosam stress och riskerar att komma ännu längre bort ifrån oss själva än vad vi redan är. Oron som tidigare varit närvarande i de rädslor vi bär på kommer att bli ytterligare befästa och vi fryser till på den plats där vi står. Det krävs mod att lyssna på hjärtat och det modet bor dessutom just där, där barnet föddes. Bara i hjärtat kan du se bortom illusionen. Gå inåt. Iaktta din situation med klarsyn. Det är enda vägen under ett år som 2017.

2016 var året där människan uppmanades att se över sin livsstil och då har vi haft nio år på oss att göra de nödvändiga förändringarna. En hel era har handlat om uppvaknandet och där vi har fått tydliga uppmaningar att antingen fullfölja och höja för dem som verkligen har gjort sitt arbete eller att för dem som inte har gjort det de skulle uppmanades att sätta fart.

Ljusarbetare har haft ett häktiskt år och upplever en slags tröghet. Människor gör nämligen inte det de ska göra hur manade de än blir. Hur många bevis som än dyker upp har flertalet världsmedborgare valt att krypa upp i ett hörn istället för att blomstra. Istället för att ta eget ansvar som är så viktigt för att vi ska kunna följa med upp i Frihetsfrekvensen har flertalet valt att skjuta upp. Man har inte städat upp. Man har inte valt att gå in i sitt hjärta. Det är knappt att man har befunnit sig ens i hjärnan!

Istället för att göra sig av med ryggsäcken som är fylld av rädslor har man blivit som paralyserad. Fastnat på vägen. Stagnerat. Stelnat. Här ska även alla Ljusarbetare se upp! Risken är stor att man känner sig sårad och trött därför att man hamnar i eget tvivel. Släpp inte taget! Ni behövs mer än någonsin! Det är en strid på knivseggen mellan kontroll och frihet och bara genom att fortsätta detta goda arbete som vi kan ta stegen in i Nya Tiden. För alla ljusarbetare gäller att meditera och fortsätta sända ljus till människorna på jorden. Motsatser ska förenas så att vi kan få fred på jorden. Moder Jord hälsar alla ljusarbetare att inte sända mer ljus till planeten – Det är människorna på den som behöver ljuset.

2016 var apans år enligt det kinesiska horoskopet. Vi varnades just för apans tilltag vars handlingar upplevs både chockerande och överraskande. Se bara på hur förvånad världen var inför resultatet efter valet i USA. Eftersom människor inte agerar och vaknar, tar fullt individuellt ansvar får sådana här människor utrymme. Dessvärre har de nu fått makt och vunnit mark och vi får leva med resultatet av vår passivitet. Detta följer oss nu hela vägen fram till år 2024 eftersom Pluto är i Stenbocken fram till dess. Pluto representerar mörkret och sådana krafter som drar ner människans energi och styrs utifrån kontroll och makt. Vi riskerar att förlora möjligheten till att höja oss upp i frekvens, att vi inte når frihetsfrekvensen - ytterligare en gång om vi inte tar ett individuellt ansvar. Det är allas individuella ansvar att snabbt uppdatera den inre databasen så att du kan stå i enhet med universums naturliga harmoni.

Plutos rörelse skapar stora omvälvningar i vår värld som står under dramatiska förändringar. Vi talar om transformation i form av död och återfödelse. Det är så Pluto använder sin energi. Vi ser detta ske redan nu där samhällets grundläggande struktur hotas. Det finns något bra med det här. I varje mörker finns ett ljus. De här nedgörande och förstörande energier raserar rådande system som inte längre fungerar så att vi ska få en chans att kunna bygga nya strukturer. Men hotet som ligger här handlar om att om vi inte tar ansvar riskerar vi att återigen återföra makten till kontrollfrekvensen som innebär mer krig och splittring hellre än fred, sammanhållning, kärlek och gemenskap. Detta gäller även på individuellt plan – riv ner det gamla för att det nya ska kunna ta form!

”Det stora oväsendet” var ett försök till ett paradigmskifte som startade redan under slutet av 1400-talet. Här tog makt- och kontrollfrekvensen i form av ett straffande trossystem handfast kontroll över situationen och häxprocesserna tog fart över hela Europa. Ska människans ignorans och passivitet återigen låta sådan här kontroll styra världen? Lämna nu alla de sidospår du går på och hoppa upp på din huvudled! Först här som du kan bli autentisk! Gör du inte detta riskerar du att falla hårt. 2017 är året där allt ställs i sitt sanna ljus med omedelbara resultat av våra tankar och vårt agerande. Tänk på att passivitet, att inte agera också är en handling!

Låter det som en domedagspredikan? Det är det inte. Universums energi påverkar oss alla starkt nu och är helt enkelt universums lag som träder in med full kraft. Vi talar här om instant karma – även om karma är ett tillstånd som på Frihetsfrekvensen inte längre kommer att existera eftersom motsatser går in i förening.

 För er som har gjort ert arbete och städat upp inifrån och ut får ett framgångsrikt och blomstrande år. Ert 2016 har varit ställt i framgång till följd av de förändringar ni valt att göra. Det är nyckeln – medvetna val. Ingenting kommer till oss av sig självt. För att kunna leva i den lätthet, det ljus som står som motpol till mörkret måste vi investera. I oss själva. Att gå inåt. Det du har i hjärtat är det som finns i världen. Går vi runt med rädda tankar i våra huvuden kan vi inte landa i hjärtat och det enda vi sprider omkring oss är mer rädsla och mer fasa tillsammans med ökad splittring.

Jupiter träder in och lugnar ner Plutos härjanden. Jupiter som har kardinal i Vågen hjälper oss att balansera upp och lösa de inre och yttre konflikter som är för handen och ger oss stöd på vår väg i det rådande paradigmskiftet. Jupiter står även för expansion och utveckling. Här ligger även andligt uppvaknande och hur vi här får stöd i vårt arbete i vår personliga process. Jupiter hjälper till att förena oliktänkande och skapa gemenskap mellan olika kulturer. Här får nu mänskligheten starkt stöd i att skapa fred där det fortfarande råder krig.

Månens noder sprider stark energi av kärlek och som hjälper oss ytterligare upp i frekvens, att få till stånd detta paradigmskifte. Här finns en oerhörd kraft att använda sig av och ta till hjälp på vår väg mot vårt hjärta och som ger oss mod att göra så. Just nu är rädslan i världen förstärkt men genom att välja kärlekens kraft och börja älska oss själva sprider vi också detta ljus ut i den mörka världen där egot just nu har alltför stort utrymme. Allt börjar med dig!

2017 går vi in i Tuppens år enligt det kinesiska horoskopet. Tuppen träder in den 28/1. Den som vill nå höjder både på inre och yttre plan och väljer att arbeta hårt för det belönas rikligt under Tuppens energi. Tuppen är rättvis och under ett sådant år blir det tydligt vem som gör och vem som inte gör det den ska. Belöningarna är rikliga på alla plan såsom i kärlek och i det ekonomiska flödet.

2017 är året som blir ett tydligt avstamp från den många tusen år långa period där vi har levt under kontrollfrekvensen och som varit en mörk tid av pessimism och negativitet, där vi lärt oss att motstånd och motgångar hör livet till. Den illusionen bryter vi oss nu loss ifrån när vi fullt ut träder in i frihetsfrekvensen. Gör det du gärna vill och du kan inte misslyckas!

Är du bara väl rustad och är i din inre balans kan du förvänta dig att få uppleva stor framgång i ditt liv under 2017. Det är gällande på alla plan! I kärlek, i din karriär, din hälsa och på privat plan.  Året består av många vändningar och utmaningar men med de rätta verktygen i din verktygslåda, som du har samlat på dig genom ditt fördjupande arbete, finns ingen anledning till oro. Eftersom du genom ditt arbete inifrån och ut är ordentligt rustad är du väl förberedd och i enlighet med universums lagar i harmoni med de högsta energierna. Här kan du se klart och följer ditt hjärtas röst – din djupa intuitiva kraft.

Venus med sin kärleksenergi omfamnar oss och vi kan känna av den här goda energin som en slags dekor i bakgrunden. Venus hjälper oss att dra till oss goda och välmenande människor som hjälper oss att se vem vi är och leder oss åt rätt håll om vi är förvirrade. Var inte rädd för att be om hjälp. Vi behöver all hjälp vi kan få på vår väg bort från slummer till ett vaket, uppmärksamt och upprätt tillstånd. I det här tillståndet missar du inte ett enda, för dig, unikt tillfälle att nå din högsta lycka! Venus kommer med god energi!

Venus med sin omfamnande kärlek visar på starka kärleksrelationer. Speciellt under första delen av året. Stenbocken är den som får vänta på kärleken fram till hösten och fram mot nästa årsskifte. Det gör inte Stenbocken någonting eftersom de är fullt upptagna med allting annat! Kärleken under det här året handlar om långsiktiga och djupa, nära relationer då vi söker vår själsfrände. Det är inte alls underligt eftersom vi går på djupet med oss själva så vill vi också ha djupa relationer. Speciellt som att vi fördjupar kärleken till oss själva söker vi efter en som är vår egen motsvarighet, en reflektion.

2017 ger inget utrymme för bristande tålamod. I denna högre frekvens infinner sig ett lugn därför att du vet att allt kommer när det ska. För den som haltar i frekvenshöjningen kan komma att uppleva en extrem rastlöshet. Här finns enbart en väg – Meditationens väg. Bara genom acceptans kring universums lagar som det du önskar dig till slut också kommer till dig, men i den takt du väljer att arbeta med dig själv. Väljer du att skjuta upp det arbetet ytterligare, skjuter du per automatik även upp dina önskemål om hur ditt liv ska gestalta sig. Resultatet väntar på sig tills du är i rörelse.

Du har alla möjligheter att uppnå dina drömmar, dina visioner gällande karriär och arbete. Till hjälp har vi Uranus som går in i Väduren. Väduren står i eldig energi och bryter nya banor, är pionjären som kan revolutionera hela världen! Vi kommer att lägga märke till den här kraften eftersom Uranus tillsammans med Pluto blir en urkraft och som kommer att upplevas omvälvande i världen men även på individuellt plan. Ta vara på den här kraften. Rätt använd finns det inget under 2017 du inte kan uppnå!  Här kan nya tankar och idéer få utrymme och världen är öppen för det! Uranus stannar i Väduren till in under 2018.

Vi står under många kraftfulla planeter under 2017 men vi har också planeter som är mer subtila och som leder oss inåt. Året handlar om ett explosivt, expansivt andligt uppvaknande och ökat andligt medvetande. Här når vi källan och med lätthet finner vi vår inre diamant. Här når vi det vi tidigare inte har förstått oss på – Den villkorslösa kärleken!

2017 - ett år där du blir den du är. Inifrån och ut. Året handlar om att genom medvetna, ansvarsfulla val och handlingar skapa din värld!

Devisen för 2017: Känn istället för tänk!

Råd: Låt motsatser förenas så att du kan skapa helhet hellre än splittring!

Vill du ha mer information om hur just ditt år kommer att se ut? Vänd dig gärna till någon av våra spådamer som med kärlek och ljus guidar dig på din livsväg!

Med önskan om ett riktigt Gott Nytt År!

 

 

30 Dec 2016

Spådam Karin - Direktkod 197
format_quote
Vår Spådam Alexandra är ett välutbildat medium.
format_quote
phoneRing

För att prata med Angeli direkt i växeln; tryck 3, sedan 114 och avsluta med #.